Ország-világ

Előszó

Tulajdonképpen nem akartam dogmatikát írni. Etikusnak indultam, ebbe az irányba terelt a kor, amelyben éltem. Az élet öröklött rendje összekuszálódott s a tanácstalanságban lépten-nyomon sürgetővé vált az etikai tájékozódás. Barth professzornál is éppen etikát hallgattam. Olyankor, midőn ellenlábasai még azt hangoztatták: nincsen etikája. Az etikai tanszékre való kinevezésem csak szorgalmazta a további elmélyedést és az előadások kidolgozását.

15. fejezet: A politikai közösség

15.1. Az állam

15.1.1. Az állameszme történeti típusai

Az államot nem a keresztyénség hozta létre, hanem a társas együttélés szüksége. Ott is van, ahová a keresztyénség nem jutott el. (Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy az állam időben megelőzi az egyházat: Isten egyháza "a világ kezdetétől fogva volt, s annak végéig lesz".)