Ország-világ

2020 09 06 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 09. 06., vasárnap, 19:18 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Fennálló ének: 65. zsoltár 1. vers „A Sionnak hegyén Úr Isten …”

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret, :/: Fogadást tesznek néked itten, Tisztelvén tégedet, Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,4,8. vers „Örvendj, egész föld, az Istennek …”

454 2020 08 23 Gerjen

Csécsy István küldte be 2020. 08. 23., vasárnap, 16:35 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 6. vers: „Aki az Úr Istent féli …”

6. Aki az Úr Istent féli És tiszteli szívében, Azt ő nagy híven vezérli Igaz ösvényeiben. Nagy békességben annak Minden jó bőven adatik, És ő maradékinak Gazdag örökség hagyatik.

Derekas ének: 162. dicséret 1,2,3,6,7. vers: „Ím, béjöttünk nagy örömben, …”

1. Ím, béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.

2020 07 19 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 07. 19., vasárnap, 17:33 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 151. dicséret 1. vers: „Uram Isten, siess,...”

1. Uram Isten, siess Minket megsegíteni Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, Mi Urunkért És Megváltónkért.

Derekas ének: 226. dicséret 1-4. vers: „Krisztusom, kívüled …”

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2020 07 12 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 07. 12., vasárnap, 14:36 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 65. zsoltár 1. vers: „A Sionnak hegyén, Úr Isten,...”

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret, Fogadást tesznek néked itten, Tisztelvén tégedet, Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Derekas ének: 498. dicséret 1-5. vers: „Ki hívta az éjszakát elő, …”

Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem Boobaa 2020. 06. 23., kedd, 16:36

Kolozsvár, 1744
Debrecen, 1569
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem