Ország-világ

2019 07 14 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2019. 07. 14., vasárnap, 18:35 időpontban

„mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.”
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 8. vers: „Ó, erős és kegyes Isten …”

8. Ó, erős és kegyes Isten, Szent vagy cselekedetidben, És sehol senki nincsen Hozzád hasonló Isten. Csuda, Isten, a te dolgod, Amint gyakran megmutatod, Minden népek jól látják, Nagy voltát hatalmadnak.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,8. vers: „Örvendj, egész föld, az Istennek, …”