Ország-világ

Ahány csillag van az égen Boobaa 2018. 08. 13., hétfő, 07:55

Ahány csillag van az égen

2017 07 29 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 07. 29., vasárnap, 14:15 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 23. zsoltár 1. vers: „Az Úr énnékem őriző pásztorom, …”

1. Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, És szép kies folyóvízre legeltet; Lelkemet megnyugtatja szent nevében, És vezérl engem igaz ösvényében.

Derekas ének: 479. dicséret 1-4. vers: „Hinni taníts, Uram, kérni taníts! …”

2018 07 15 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 07. 15., vasárnap, 16:19 időpontban

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 151. dicséret 1. vers: „Uram Isten, siess …”

1. Uram Isten, siess Minket megsegíteni Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, Mi Urunkért És Megváltónkért.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,4. vers: „Örvendj, egész föld, …”

Dona nobis pacem (háromszólamú, kísérettel) Boobaa 2018. 07. 15., vasárnap, 11:00

Mary Lynn Lightfoot
Expressivo
Dona nobis pacem (háromszólamú, kísérettel)

2018 07 08 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 07. 08., vasárnap, 14:34 időpontban

A Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”

Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá. Mindennémű szükségemben Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá nyújtom.

Derekas ének: 512. dicséret 1-4. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”

Fivérem, Nap Boobaa 2018. 06. 10., vasárnap, 19:09

Fivérem, Nap

Jézus, tiszta lényed nézve Boobaa 2018. 06. 03., vasárnap, 20:39

Jézus, tiszta lényed nézve

Jöjj, Izráel Boobaa 2018. 06. 02., szombat, 20:32

Jöjj, Izráel

Gloria in excelsis Deo Boobaa 2018. 06. 02., szombat, 17:13

Gloria in excelsis Deo