Dr. Ravasz László: Jób mellett

Szerkesztette: Muraközi Gyula

Budapest, 1943.

A Kálvin-téri gyülekezet sokak által sürgetett, saját meggyőződése szerint is áldott munkát végez akkor, amikor ezt a hat, a fájdalomról szóló igehirdetést könyv alakban is megjelenteti. Mindegyik prédikáció rádiós istentiszteleten hangzott el a Kálvin-téri templomból a következő vasárnapokon: 1943. január 31., február 7., február 21., március 14., március 15. és március 21-én.

Az a reménységünk, hogy ez a betű által való igehirdetés Isten üzenetét még szélesebb körökbe viszi szét a békességre és vigasztalásra vágyó lelkeknek. Azok is, akik hallgatták, akiknek számára Isten gyógyító, segítő és vigasztaló üzenete volt, bizonyára örömmel és további lelki gazdagodással veszik kezükbe a fájdalomról szóló, Istentől küldött "örömhírt".

A szerkesztő.