Ország-világ

2018 02 11 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2018. 02. 11., vasárnap, 21:33 időpontban

„Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniük; adjatok nékik ti enniük.”

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

Fennálló ének: 512. dicséret 1. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”
1. „Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!” Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

2018 01 14 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 01. 14., vasárnap, 16:23 időpontban

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 227. dicséret 1. vers: „A mi szívünk csak tehozzád …”
A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya, Óhajtozik, híveidnek Drága fényes aranya, Mert halálunk megrontója, Örök életnek adója Vagy egyedül, Krisztusunk, Idvezítő Jézusunk.