Ország-világ

2018 07 08 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 07. 08., vasárnap, 14:34 időpontban

A Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”

Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá. Mindennémű szükségemben Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá nyújtom.

Derekas ének: 512. dicséret 1-4. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”

2018 05 27 Decs

Csécsy István küldte be 2018. 05. 27., vasárnap, 15:40 időpontban

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat,…”
1. Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá. Mindennémű szükségemben Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá nyújtom.

2018 05 13 Decs - hiányosan

Csécsy István küldte be 2018. 05. 13., vasárnap, 17:48 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 6. vers: „Aki az Úr Istent féli …”

6. Aki az Úr Istent féli És tiszteli szívében, Azt ő nagy híven vezérli Igaz ösvényeiben. Nagy békességben annak Minden jó bőven adatik, És ő maradékinak Gazdag örökség hagyatik.

Derekas ének: 162. dicséret 1,2,3,6,7. vers: „Ím, béjöttünk nagy örömben, …”

1. Ím, béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.