Ország-világ

2017 11 05 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2017. 11. 05., vasárnap, 19:03 időpontban

„Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek!”

Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

Fennálló ének: 162. dicséret 1. vers: „Ím, béjöttünk …”
Ím, béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.

Derekas ének: 162. dicséret 3-7. vers:„Vágyik lelkünk szent Igédhez...”
Vágyik lelkünk szent Igédhez, Felséges Isten! Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez, A hideg kútfőhöz, Felséges Atya Isten!

2017 10 08 Decs

Csécsy István küldte be 2017. 10. 08., vasárnap, 19:01 időpontban

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 66. zsoltár 8. vers: „Jertek, halljátok, hadd beszéljem …”
8. Jertek, halljátok, hadd beszéljem Tinéktek, istenfélőknek, Amiket Isten tett énvélem, Mily kegyesen tett lelkemnek! Hogy szájammal hozzá kiálték, Ottan meghallgata engem, Azért beszédével nyelvemnek Mindenkor őtet dicsérem.

2017 09 24 Decs

Csécsy István küldte be 2017. 09. 24., vasárnap, 20:52 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”
Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá. Mindennémű szükségemben Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá nyújtom.