Ország-világ

2019 07 14 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2019. 07. 14., vasárnap, 18:35 időpontban

„mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.”
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 8. vers: „Ó, erős és kegyes Isten …”

8. Ó, erős és kegyes Isten, Szent vagy cselekedetidben, És sehol senki nincsen Hozzád hasonló Isten. Csuda, Isten, a te dolgod, Amint gyakran megmutatod, Minden népek jól látják, Nagy voltát hatalmadnak.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,8. vers: „Örvendj, egész föld, az Istennek, …”

2019 07 07 Decs

Csécsy István küldte be 2019. 07. 07., vasárnap, 16:08 időpontban

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 130. zsoltár 1. vers: „Tehozzád teljes szívből …”

1. Tehozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen: E siralmas mélységből Hallgass meg, Úr Isten! Nyisd meg te füleidet, Midőn téged hívlak, Tekintsd meg én ügyemet, Mert régen óhajtlak.

Derekas ének: 329. dicséret 1-5. vers: „Itt állok jászolod felett, …”

2019 06 16 Decs

Csécsy István küldte be 2019. 06. 16., vasárnap, 16:47 időpontban

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

Fennálló ének: 512. dicséret 1. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”
1. „Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!” Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

Megáll az Istennek Igéje Boobaa 2019. 06. 16., vasárnap, 08:14

Kolozsvár, 1907
Skarica Máté
Megáll az Istennek Igéje

Térj magadhoz, drága Sion Boobaa 2019. 06. 10., hétfő, 23:45

Luttenberger Tihanyi Ágost, 1890
Pauli Joachim (1636–1708) vígasztaló éneke után Jeszenszky Károly, 1890
Térj magadhoz, drága Sion

Jövel, Szentlélek Úr Isten, töltsd bé Boobaa 2019. 06. 09., vasárnap, 22:25

Debrecen, 1774
Jövel, Szentlélek Úr Isten, töltsd bé

Áradj szét Boobaa 2019. 06. 08., szombat, 21:31

Áradj szét

Jövel, teremtő Szentlélek Boobaa 2019. 06. 07., péntek, 16:38

Középkori dallamból, Wittenberg, 1524
Hrabanus Maurus „Veni creator Spiritus” kezdetű himnusza, IX. század
Jövel, teremtő Szentlélek

Szentlélek, úgy kérünk Boobaa 2019. 06. 06., csütörtök, 20:30

Szentlélek, úgy kérünk

Jövel, Szentlélek Úr Isten, lelkünknek Boobaa 2019. 06. 05., szerda, 21:49

Debrecen, 1774
Batizi András, ✝1546 után
Jövel, Szentlélek Úr Isten, lelkünknek