Nagy hálát adjunk

Szöveg: Debrecen, 1590
Dallam: Boroszlói kézirat, XVI. sz.
nagy_halat_adjunk.png
1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,
Mennynek és földnek szent Teremtőjének,
Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.

4. Felséges Isten, tenéked könyörgünk,
Hogy mutassad mge szent Fiadat nékünk,
Hogy őtet látván, benne remélhessünk, Idvezülhessünk.

5. Adjad, hogy lássuk a világosságot,
Te szent igédet, az egy igazságot,
A Krisztus Jézust: örök vigasságot, És boldogságot.

7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban,
És jó életet minden utainkban;
És Szentlelkeddel vigy be hajlékodba, A boldogságba.

8. Dicsőség néked mennyben, örök Isten,
Ki dicsértetel a te szent igédben,
Krisztus Jézusban, mi idvezítőnkben, És Szentlélekben.